Integritetspolicy

Integritetspolicy


Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.


Var kommer uppgifterna ifrån?

Vanligtvis kommer uppgifterna direkt från dig och insamlas i samband med att du köper en vara och anmäler dig som kund.


Vilka uppgifter behandlas?

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtal och åtaganden med dig. Det kan vara namn, adress, telefonnummer, e-postadress m. m. Dessa lagras hos oss i ett datasystem för att vi ska kunna serva dig med produkter och tjänster som du köper från oss. Behandlingen grundas på det avtal eller kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som du gör hos oss.

All behandling som grundas på ditt samtycke kan du när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta företaget.


Vilka rättigheter har du?

Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter, som till exempel namn och kontaktuppgifter. Du har också möjlighet att rätta felaktiga uppgifter samt begära radering av uppgifterna efter avslutat avtals-/kundförhållande. Vi kan dock inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler.

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har köpt en vara på denna på denna webbplats kan du begära en fil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.


Cookies

classicsteel.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda webbsidan som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att val eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök.

Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på classicsteel.se sparas inte heller IP-adresser i våran databas. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.


Immaterialrätt

Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör företaget. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver företagets skriftliga godkännande. All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.


Tillämplig lag

Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler.


Har du frågor?

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på e-post.